Új energetikai szabályozás 2021.

 

2021-től ennek az energetikai követelménynek kell megfelelni új lakásépítés esetén!

Az új építésű lakóingatlanok energetikai követelményrendszere 2020. december 31. után használatba vett épületek esetén jelentős mértékben szigorodik. Erre tekintettel kell lenni azon, folyamatban lévő építkezések esetén is, melyek nem kapnak idén használatbavételi engedélyt. Emiatt a banki finanszírozás során a pénzintézetek csak olyan ingatlanok esetében tudják jóváhagyni a hitelkérelmet, mely ingatlanok az előírt feltételeknek meg fognak felelni. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy pontosan milyen követelményrendszernek kell megfelelni.

 

Jogi háttér

 

2020. december 31. után csak közel nulla energiaigényű új épület építhető, vagyis 2021-től használatbavételre kerülő új lakóépületek, társasházi lakások használatát az építésügyi hatóság csak abban az esetben engedélyezi, ha azok kielégítik a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó jogszabályi követelményeket. Ezt a követelményszintet a 7/2006. (VI.24.) rendelet 6. számú melléklete tartalmazza A közel 0 energiaigényű épületek rétegrendjének meg kell felelnie az 5. számú rendeletben meghatározott követelményértékeknek. Ezen felül az épület teljes energiaigényének 25%-át megújuló energiaforrásból szükséges fedezni. 5-ös számú melléklet, költségoptimalizált követelményszint: meghatározásra kerül, hogy egy adott rétegrendnek (fal, födém, stb.) mekkora a megengedett hőátbocsátásiaz tényezője, valamint a hőveszteség tényezője. Épülettípusonként meghatározásra kerül az összesített energetikai jellemzők követelményértéke.

Mit jelent a közel nulla energiaigény?

 

Ez a követelményszint lényegesen szigorúbb a hatályos előírásoknál. Az épület energiaigénylét – az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva – legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásnak kell biztosítania, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben került előállításra. A jelenlegi követelményszint nem tartalmaz megújuló részarányt.

Mely épületekre vonatkozik az új szabályozás?

 

Ez a követelményszint lényegesen szigorúbb a hatályos előírásoknál. Az épület energiaigénylét – az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva – legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásnak kell biztosítania, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben került előállításra. A jelenlegi követelményszint nem tartalmaz megújuló részarányt. Azon új épületeknek kell megfelelniük az új követelményeknek, melyek végleges használatbavételi engedélye 2020. december 31. után kerül kiadásra, vagy építése hatósági jóváhagyással 2020. december 31. után zárul le. Milyen következménnyel jár, ha az épület nem felel meg fenti követelményeknek? Amennyiben az épülő ingatlant úgy tervezték, hogy nem felel meg az új követelményeknek és az építtetők 2020. december 31-ig nem szerzik meg a végleges használatbavételi engedélyt, illetve hatósági bizonyítványt, úgy az építtetőnek gondoskodnia kell az új energetikai előírásoknak megfelelő tervdokumentció módosításáról. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint nincs kivétel a fenti szabály alól, továbbá az építtető felelőssége, hogy a szükséges határidőre befejezze az építkezést vagy az épületet a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó jogszabályi követelmények megfelelően átalakítsa. Azok az épületek, melyek nem felelnek meg az új követelményeknek, 2020. december 31. után nem kapnak használatbavételi engedélyt vagy az építkezés befejezésének bejelentését a hatóság nem hagyja jóvá.

Mi történik, ha a hatóság nem adja ki a használatbavételi engedélyt, illetve hatósági bizonyítványt?

 

Ebben az esetben az ingatlan nem minősül lakóingatlannak, ezzel meghiúsul a lakáscél, ami a kölcsönszerződés és/vagy vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatások visszafizetési kötelezettségét vonhatná maga után. Továbbá a lakás használatra alkalmatlan, birtokba nem vehető, illetve az építési hatóság a szabálytalan építkezés miatt – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés teljesítéséig folytatólagosan – bírságot szabhat ki, végül az építmény elbontására is kötelezheti az építtetőt. Milyen dokumentumokkal kell igazolni az új követelményeknek való megfelelést? A hitelkérelemhez benyújtott tervdokumentáció, valamint a szakági tervezői nyilatkozat alapján az épület teljesíti a szigorúbb energetikai előírásokat. A szakági tervezői nyilatkozatot az a természetes vagy jogi személy írhatja alá, aki az épület azon műszaki tartalmának tervezésében részt vett, amely az ingatlan energetikáját befolyásolja, pl. felelős tervező, épületgépész, statikus. A nyilatkozat pecsét nélkül is elfogadható.

Forrás: https://hitelnet.hu/epitesi-hitel/2021-tol-ennek-az-energetikai-kovetelmenynek-kell-megfelelni-uj-lakasepites-eseten/